nejčastější pokuty v ČR

Nejčastější pokuty v České republice

Podle policejních statistik byla řidičům v roce 2023 nejčastěji udělována pokuta za rychlost, a tak se jim budeme v článku věnovat nejvíce.
Přes 59 % všech evidovaných bodovaných jednání tvoří:

 • Překročení rychlostního limitu
 • Manipulace s mobilem za volantem
 • Jízda bez bezpečnostních pásů

Graf vpravo ukazuje podíl evidovaných jednání s přihlédnutím k počtu řidičů v daném kraji. Zdroj: mdcr.cz


Jak v Česku funguje udělování pokut

Pokuty za překročení rychlosti

(Po novele z roku 2024)

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Body
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci, o 50 km/h mimo obec Nelze řešit na místě 7 000 – 25 000 Kč 6
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci, o 30 km/h mimo obec 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4
Překročení rychlosti o 5 km/h v obci, o 10 km/h mimo obec 1 500 – 2 000 Kč 2 000 – 5 000 Kč 2
Překročení rychlosti o méně než 5 km/h v obci, o méně než 10 km/h mimo obec do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč (2)


Kdo může řidiče pokutovat?

Pokuty mohou být udělovány přímo na místě policií nebo prostřednictvím automatických radarových systémů a kamer. Policie má pravomoc zastavit vozidlo a udělit pokutu na místě za spáchaný přestupek. Automatické systémy obcí zachytí přestupek, jako je překročení rychlosti nebo průjezd na červenou, a následně je pokuta zaslána na adresu majitele vozidla. Také celní správa může mimo jiné dohlížet třeba na dálniční známky a pokutovat vás za její absenci.


Obecní radary: důležitý zdroj příjmu do rozpočtu

V Česku jsou velmi rozšířená úseková měření a stacionární radary v obcích. Vybírat pokuty za překročení rychlosti nemohou úplně všechny obce, ale jen ty s rozšířenou působností. V praxi to znamená, že radar může být umístěný v malé obci, ale všechny pokuty jdou do kasy obce s rozšířenou působností. Některé obce dokonce netolerují ani 1 km/h překročení rychlosti a jiné si z radaru udělaly výnosný byznys, např. sedmnáctitisícové Říčany vybírají nejvíce za pokuty za překročení rychlosti mezi městy v ČR, v roce 2023 vybraly 74 milionů korun, skoro 10 % svého rozpočtu. Seznam Zprávy zpracovaly seznam měst, která inkasují na pokutách nejvíce.


Dokázování přestupku

Dokázování přestupku spočívá v poskytnutí důkazů policií, jako jsou fotografie nebo video záznamy z radarů a kamer. Tyto důkazy musí být jasné a přesné, aby byly přijaty jako validní. Měřící zařízení musí splňovat speciální podmínky pro měřící zařízení, tj. být pravidelně kalibrována, mít k tomu odpovídající certifikaci a osoba tato zařízení používající pak musí být odpovídajícím způsobem k jejich používání proškolena. Policie také může využít svědectví a další důkazy k potvrzení přestupku. Pokud úředník při projednávání přestupku uzná, že důkaz je dostačující, tak jej použije a záleží pak jen na argumentační schopnosti obviněného v rámci odvolání nebo správní žaloby, jak bude hodnověrnost takového důkazu napadnutelná a zpochybnitelná.


Za jak dlouho pokuta přijde?

O spáchání některých přestupků (např. překročení rychlosti) se často dozvíte, až když obdržíte oznámení. Pokuta za rychlost obvykle přijde v řádu týdnů, ale může to trvat i měsíce. Maximální lhůta činí jeden rok, poté je přestupek promlčen. U závažnějších přestupků, může pokuta dorazit až půl roku od data přestupku.


Jak se bránit pokutě se kterou nesouhlasíte

Pokud nesouhlasíte s pokutou, neplaťte ji a nic nepodepisujte. Na místě vám může být udělena bloková pokuta, ale pokud ji nezaplatíte a nepodepíšete příkazový blok, případ bude předán obecnímu úřadu. Pokud obdržíte příkaz poštou nebo do datové schránky, můžete do 8 dnů podat odpor, měli byste tak pravidelně kontrolovat svou schránku, protože příkaz může přijít i za půl roku. Pokud jste uznáni vinni, musíte zaplatit kromě pokuty, která může být vyšší, i 1 000 Kč za správní řízení. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů a případně se obrátit na ombudsmana k prošetření.


Věděli jste že:

Nejčastější technologie měření rychlosti u nás, to jsou mobilní radary, stacionární radary a úseková měření, 100% odhalí naše radarové detektory?


Bodový systém

 • Bodový systém v ČR funguje od roku 2006
 • Jeho platnost a znění udává zákon č. 411/2005 Sb. a č. 226/2006 Sb
 • Každý řidič může nasbírat maximálně 12 trestných bodů
 • Body řidičů se přičítají, nikoliv odečítají
 • Po vybodování nesmí řidič nejméně jeden rok usednout za volant
 • Vrácení řidičáku je možné po přezkoušení v autoškole a absolvování dopravně psychologického vyšetření

Určitě se tedy vyplatí sledovat stav trestných bodů, abyste se nedočkali nepříjemného překvapení.

Jak zjistit počet nasbíraných bodů?
Bodový stav řidiče zjistíte ve výpisu z bodového hodnocení. Získáte ho:

Online varianta přes Portál občana je nejsnazší a také nejvýhodnější, protože je zcela zdarma. K přihlášení vám stačí elektronická identita.Jak se vyhnout bodům a pokutám

Dodržujte všechny dopravní předpisy

Jak se vyhnout pokutám zní jednoduše, stačí dodržovat všechny dopravní předpisy a pravidla, věnujte se řízení, nenechte se rozptýlit posádkou, nehleďte na navigaci a příchozí hovory, sledujte dopravní značky a doplňkové tabule, světelnou signalizaci a rychlostní limity, samozřejmě spolu s okolním provozem a stavem vozovky. Jenže, automobily jsou stále rychlejší a svou rychlost lépe maskují a k tomu počet radarů v ČR stále roste, nabízí se tak i další řešení které účinně pomáhá.


Využívejte technologie jako jsou antiradary do auta

Moderní GPS navigace a mobilní aplikace mohou poskytovat upozornění na rychlostní limity a umístění radarů. Musí je ale před vámi někdo nahlásit a už vás nedokáží upozornit na jedoucí mobilní hlídky. Můžete tak zvážit pořízení v České republice legálních antiradarů, neboli pasivních detektorů radarů.
Antiradary a detektory radarů jsou zařízení, která detekují radarové signály a varují řidiče před přítomností radarů, existují ve dvou variantách, na pevno montované a přenosné umístěné na sklo. Přečtěte si, jak fungují antiradary, nebo více o tom jaké jsou mezi nimi rozdíly.


Antiradar GENEVO MAX

GENEVO MAX

GENEVO MAX je náš nejvýkonnější pasivní antiradar mezi přenosnými zařízeními. Díky mnoha inovativním funkcím a zcela přepracovanému laserovému senzoru, vás spolu s databází celé Evropy na cestách nic nepřekvapí. MAX nabízí špičkovou úroveň detekce většiny v Evropě známých radarů, minimum falešných poplachů a mezi přenosnými detektory je tak bezpečně nejlepší antiradar na trhu. V ceně detektoru jsou i doživotní aktualizace databáze.
Zjistit více


Výhody antiradarů:

 • Včasné varování: Pomáhají informovat řidiče o probíhajícím měření rychlosti.
 • Nic vás nerozptyluje: Můžete se soustředit pouze na jízdu a ne na to kde na vás co číhá.
 • Chrání vaše bodové konto a peněženku: Pokud je řidičský průkaz nedílnou součástí vašeho živobytí, zvažte možnost jej chránit.
 • Legálnost: Pasivní antiradary, které pouze přijímají signály a nevysílají rušivé signály, jsou v České republice legální.Ve zkratce

Pokuty za dopravní přestupky jsou u nás běžné, lze se jim ale vyhnout dodržováním předpisů a využíváním moderních technologií. Naše antiradary mohou být užitečným nástrojem pro prevenci pokut a ochraně vašeho řidičského průkazu, bezpečná a zodpovědná jízda by však měla být vždy na paměti každého řidiče.


Zajímá vás cokoliv dalšího? Neváhejte se na nás obrátit