Laserové pistole musí být ručně obsluhovány – policista si vybere vozidlo, zaměří (nejčastěji SPZ vozidla) a poté stlačí spoušť a laser vyšle proti vozidlo impulzy, které se od vozu odrážejí zpět k laserové pistoli a ta z rychlosti návratu paprsku vypočítá rychlost vozidla.

Laser je schopný změřit vozidlo až na 1 km vzdálenost, ale standardně se měří na vzdálenost 100 – 300 metrů. Vozidlo světlé barvy je lasery lépe změřitelné než vozidlo barvy tmavé. Technické parametry obou v ČR používaných laserových pistolí jsou velice podobné.

Radarový detektor dovede měření laserem odhalit, nicméně většinou neposkytne dostatečný časový prosto pro bezpečné zpomalení. Jedinou 100% ochranou proti laserovému měření je laserová rušička.