Laserové pistole musí být ručně obsluhovány – policista si vybere vozidlo, zaměří (nejčastěji SPZ vozidla) a poté stlačí spoušť a laser vyšle proti vozidlu impulzy, které se od vozu odrazí zpět k laserové pistoli a ta z rychlosti návratu paprsku vypočítá rychlost vozidla.

Laser je schopen změřit vozidlo až na vzdálenost 1 km, ale standardně se měří na vzdálenost 100–300 metrů. Vozidlo světlé barvy je lasery lépe změřitelné než vozidlo barvy tmavé. Technické parametry obou v ČR používaných laserových pistolí jsou velice podobné.

Radarový detektor dovede měření laserem odhalit, nicméně většinou neposkytne dostatečný časový prostor pro bezpečné zpomalení. Jedinou 100% ochranou proti laserovému měření je laserová rušička.