Jak vlastně měření laserem funguje?

Policista si v hledáčku vybere vozidlo, které chce změřit. Poté stlačí spoušť a laser vyšle proti tomuto vozidlu impulzy v neviditelné – infračervené části spektra. Paprsek je vysílán ve velmi krátkých intervalech – pulzech. Pokud paprsek laseru namíříme na nějaký lesklý objekt, odráží se od něj zpět. Odražený paprsek je zachycen pomocí optiky a světlocitlivý prvek – fotodioda ‑ jej přemění na elektrický signál.

Na základě délky času navrácení impulsu vypočte lidar vzdálenost objektu. Z průměru několika měření se vypočte poměru jeté vzdálenosti vzhledem k uplynulému času a dle těchto veličin radar spočítá rychlost. Měřícím místem je nejčastěji světlomet, maska, nebo RZ, které bývají velice lesklé. Stiskem spouště je zařízení uvedeno v činnost a během zhruba jedné až dvou vteřin je vozidlu změřen a rychlost. Údaj o rychlosti se vzápětí objeví na displeji.

Laser je schopen změřit vozidlo až na vzdálenost 1 km, ale standardně se měří na vzdálenost 50–400 metrů. Vozidlo světlé barvy je lasery lépe změřitelné než vozidlo barvy tmavé. Technické parametry v ČR používaných laserových pistolí jsou velice podobné.

Radarový detektor dovede měření laserem odhalit, nicméně většinou neposkytne dostatečný časový prostor pro bezpečné zpomalení, více o tom jak fungují radarové detektory a antiradary do aut se dočtete zde . Jedinou 100% ochranou proti laserovému měření je laserová rušička.