V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána. Zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje pouze použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje a dlouhodobá praxe mluví sama za sebe. V ČR není znám případ, kdy by byl uživatel postihnut za použití pasivního radarového detektoru - antiradaru.

(6) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar"). Paragraf §3, zákon č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem postihnuto a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií.