V České republice není jízda s pasivním antiradarem zakázána

Zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje pouze použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje a dlouhodobá praxe mluví sama za sebe. V ČR není znám případ, kdy by uživatel čelil postihu za použití pasivního radarového detektoru.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích omezuje použití takových zařízení, která aktivně ovlivňují technické prostředky:

(6) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar"). Paragraf §3, zákon č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Protože pasivní antiradary neboli radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem postihováno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií. Jsou tedy zcela legální.


Umístění přenosných radarových detektorů

Jak už bylo zmíněno, použití radarových detektorů je zcela legální. Ty přenosné by však, stejně jako třeba palubní kamery, držáky či nabíječky na telefon, neměly znemožňovat výhled řidiče. Detektor doporučujeme sundavat z okna po zaparkování, aby nelákal zloděje. Co se policejní kontroly týče, v České republice nemusíte mít žádné obavy.


GENEVO MAX - Objevte špičku mezi přenosnými detektory

GENEVO MAX je náš nejvýkonnější pasivní a tudíž legální antiradar mezi přenosnými zařízeními. Díky mnoha inovativním funkcím a zcela přepracovanému laserovému senzoru, vás spolu s databází celé Evropy na cestách nic nepřekvapí. MAX nabízí špičkovou úroveň detekce většiny v Evropě známých radarů, minimum falešných poplachů a mezi přenosnými detektory je tak bezpečně nejlepší antiradar na trhu. V ceně detektoru jsou i doživotní aktualizace databáze.
Zjistit více

Legislativa a napevno instalovatelné antiradary

Pro pevné antiradary do auta, lépe řečeno pro detektory montovanané do vozidel napevno platí totéž, co u těch přenosných: Pasivní detektory funkci policejních radarů nijak neruší, a proto jsou v České republice zcela legální. Vzhledem k tomu, že jde o pevné příslušenství vozidla, je vhodné, aby napevno instalovaný detektor disponoval národním schválením (ATEST 8SD), který vydává Ministerstvo dopravy ČR. Všechny námi nabízené pevné sady tento atest mají a díky tomu si můžete užívat jejich výhody spočívající například ve vyšším výkonu nebo absolutní nenápadnosti (možné cesty do zahraničí nebo že je nikdo neukradne).

Radarové detektory a jejich použití v zahraničí

Problematika použití radarových detektorů v cizině je kvůli legislativám jednotlivých států poměrně složitá a je dobré si ji předem nastudovat. Existují země, kde s detektorem můžete jezdit zcela bez omezení, ale jsou také státy, kde je to přísně zakázáno. Důležité je poznamenat, že radarové detektory GENEVO mají vestavěnou databázi stacionárních měření ve 28 zemích Evropy, a že je jejich firmware schopen detekovat a vyhodnotit signály z naprosté většiny radarů používaných pro měření rychlosti v Evropě.

Pro přesnější informace o legislativě, podmínkách použití, způsobu měření a zkušenostech z praktického provozu s antiradary a radarovými detektory v konkrétním státě se obraťte na naše zkušené obchodní zástupce GENEVO.

MÁTE DOTAZ? NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT

+420 731 800 200
prodej@genevo.com