Některé moderní radarové detektory jsou vybaveny GPS modulem sloužícím k detekci jinak nedetekovatelných stacionárních hrozeb, například kamer sledujících jízdu na červenou, nebo úsekových měřičů rychlosti. Když se s detektorem blížíte k bodu, který je uložen v jeho databázi, detektor s GPS Vás včas upozorní tak, aby jste byl schopen včas přizůpsobit svou jízdu.

Detektor vám ukazuje také vzdálenost od daného bodu a v úsekovém meření vám hlasí průměrnou rychlost. Pokud nikde kolem vás není žadný z těchto uložených bodů, detektor vám na displeji zobrazuje vaší aktuální rychlost.