Některé moderní radarové detektory mají GPS modul, který slouží k detekci jinak nedetekovatelných stacionárních hrozeb, jako například k ohlášení kamer sledujících jízdu na červenou nebo úsekových měřičů rychlosti. Když se s detektorem vybaveným GPS modulem blížíte k bodu, který je uložen v jeho databázi, včas Vás upozorní, abyste stihli přizpůsobit rychlost jízdy.

Detektor Vám ukazuje také vzdálenost od daného bodu a v úsekovém měření hlásí průměrnou rychlost. Pokud nikde kolem Vás není žádný z těchto uložených bodů, detektor Vám na displeji zobrazuje Vaši aktuální rychlost.