Abychom našeho cíle dosáhli, je nutné investovat do vývoje a výzkumu. Víme, že spoustu z Vás, uživatelů detektorů GENEVO, zajímá, jak se takový detektor vyvíjí, a proto jsme se Vám rozhodli ukázat, jak takový "průzkum terénu" probíhá.

 

Minulý víkend se člen vývojového týmu GENEVO setkal se zástupci partnerské společnosti Todoradares (Španělský distributor GENEVO) za účelem zdokonalení detekce nových 3D radarů operujících v K pásmu (MultaradarCD, MultaradarCT a Gatso). Přesněji šlo o vylepšení firmware detektoru GENEVO ONE M a pevně zabudovatelné antény GENEVO HDM+, kterou můžete mít připojenou například ke GENEVO PRO.


O tomto víkendu jsme naměřili velké množství dat pro další analýzu, při které prozkoumáme, jak přesně se projevuje zachycené vysílání MultaRadaru v různých podmínkách. Tyto poznatky pak přeneseme do firmware všech detektorů GENEVO, které mají hardware schopný pracovat s proměnlivým vysíláním MultaRadaru.

Abychom byli schopni analyzovat vysílání, musíme použít zařízení, které je schopné „nahrát“ vlny daného radaru. Tomuto zařízení se říká osciloskop.

Osciloskop je zařízení schopné rozpoznávat elektromagnetické vlny vysílané radary a také je zaznamenávat. Pokud je správně nakonfigurováno, lze díky němu získat mnoho užitečných informací o daném vysílání. Naši inženýři pak zkoumají, jak radarová vlna vypadá, a na základě toho upravují detekční algoritmus.

Osciloskop umožňuje nahrávat nejen vysílání policejních radarů, ale také další vlnové zdroje. Různé "parazitní signály", jako například adaptivní tempomaty (ACC), hlídání slepých úhlů (BSM) a jiné dopravní systémy, využívají pro svou funkčnost radarové K pásmo a detektor si myslí, že se blíží radar. Proto zkoumáme nejen vlny z měřičů rychlosti, ale také vlny podpůrných systémů, které se běžně vyskytují v silničním provozu.
Následně všechny nahrávky porovnáváme a zjišťujeme, jak se liší vlna z policejního radaru například od adaptivního tempomatu, abychom detektor "naučili" tyto rozdíly rozpoznávat.
Výsledkem je lepší detekce na větší vzdálenost a s menším množstvím falešných poplachů.

Díky našim partnerům Todoradares, kteří jsou nejen prodejci, ale i našimi partnery ve vývoji detektorů, jsme schopni přibližovat se našim cílům a dělat z Vás spokojené majitele funkčních zařízení.