Co je to antiradar

Antiradar do auta je aktivní zařízení, které je navrženo tak, aby potlačovalo, nebo rušilo signál, který vysílá zařízení používané policií k měření rychlosti vozidel, od toho také vznikl pojem “rušička”. Ač tomu název nenasvědčuje, nejčastěji je pojem antiradar používán u zařízeních, která jsou určena proti laserovému meření rychlosti, nikoliv proti radarům.

Jak antiradar funguje?

U měření rychlosti laserem je paprsek laseru velmi úzký, rychlý a minimálně se rozptyluje, proto jsou lasery špatně zjistitelné radarovými detektory a když ano, většinou je už pozdě. Účinnou ochranou proti laserovým měřičům poskytne tak právě pouze aktivní laserová ochrana (neboli antiradar). Policista, který měří rychlost pak v hledáčku není schopen odečíst rychlost Vašeho vozidla.

Legálnost aktivních antiradarů

Použití může být v rozporu se zákony země, ve které je zařízení používáno. Např. v České republice je aktivní zařízení rušící práci policie dle zákona č. 361/2000 nelegální.


Pasivní radarový detektor

Pasivní detektor radarů funguje trochu jinak než antiradar. Namísto toho, aby rušil vysílané signály, pasivní detektor pouze detekuje a upozorňuje řidiče na přítomnost radaru. Tyto detektory fungují na principu Dopplerova jevu a zachycují mikrovlnné policejní radary.

Pasivní detektory radarů nijak nezasahují do měření rychlosti, ale pouze detekují a signalizují přítomnost radaru, takže řidič může snížit rychlost a předejít tak pokutě za překročení povolené rychlosti. Nejčastěji se s nimi setkáme v přenosné podobně, s umístěním na čelní sklo. Typickým příkladem je např. detektor GENEVO MAX.

Legálnost radarových detektorů

V České republice žádný předpis neomezuje použití radarových detektorů. To znamená, že jejich použití je naprosto legální a není nijak pokutováno. Zákon se vztahuje pouze na aktivně rušící zařízení, což detektory z principu funkce nejsou.


Shrnutí

Hlavním rozdílem mezi antiradary a pasivními detektory radarů je způsob jejich fungování. Antiradary potlačují, nebo eliminují hlavně laserové signály policejního měření a nejsou u nás povolené, zatímco pasivní detektory radarů pouze detekují a upozorňují na mikrovlnné radary a jejich použití je v ČR zcela legální.