Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.

GENEVO PRO II

UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL

PROII

GRATULUJEME K ZAKOUPENÍ UNIKÁTNÍHO RADAROVÉHO DETEKTORU GENEVO PRO II.

HLAVNÍ FUNKCE VAŠEHO DETEKTORU GENEVO PRO II

Zařízení GENEVO PRO II je nejvýkonnějším a nejmodernějším modelem s displejem z rodiny pevně zabudovaných detektorů GENEVO. Je určeno především k ochraně řidiče před zbytečnými pokutami za překračování povolené rychlosti díky spolehlivé detekci:

GENEVO PRO II s řidičem komunikuje v českém jazyce a nabízí také unikátní rychlou deaktivaci všech funkcí pouhým odejmutím magnetického displeje.

Přístroj používejte pouze v souladu s uživatelským manuálem. Poškozený přístroj nikdy nepoužívejte!

POKROČILÉ FUNKCE

INTERPRETACE POPLACHŮ

Při radarovém poplachu detektor zobrazí vizuální upozornění na displeji, hlasově upozorní na pásmo, ve kterém přijímá signál a intenzitou přerušovaného tónu (pípáním) vyjádří sílu přijímaného signálu.
Síla signálu má devět úrovní intenzity. GPS body jsou hlášeny slovně, například "stacionární radar".


RYCHLÝ PRŮVODCE


POLOŽKY HLAVNÍHO MENU

(modře je zvýrazněno doporučené nastavení pro ČR)

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

DISPLEJ: Nastavení zobrazovaných informací na pravé straně displeje:

ČAS: Nastavení místního časového pásma.

STARTOVACÍ ZNĚLKA: ON/OFF

GPS STATUS: ON/OFF. Oznámení stavu připojení/odpojení GPS.

UPOZORNĚNÍ: Nastavení typu poplachů.

AUTO HLASITOST: ON/OFF

K TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
KA TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
MD TÓN:1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
MT TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
G3 TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
G4 TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
PR TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
PH TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
RF TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
DH TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
LASER TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.

AUTO ZTIŠENÍ: ON/OFF. Automaticky sníží hlášení poplachu po 5 vteřinách.

POHYBOVÝ SENZOR: ON/OFF
Při volbě ON se otevře možnost nastavení citlivosti pohybového senzoru.
CITLIVOST: NÍZKÁ/STŘEDNÍ/VYSOKÁ

JEDNOTKY: METRICKE/IMPERIALNI

JAZYK: ČESKY/ENGLISH

PROŠLÁ AKTUALIZACE: ON/OFF

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ: Vrátí detektor do továrního nastavení.

SMAZAT VLASTNÍ BODY: Smaže všechny vlastní body.

SMAZAT MÍSTA FP: Smaže všechna místa falešných poplachů.

NASTAVENÍ HLÁŠENÍ POPLACHŮ

Doporučená nastavení do sousedních států najdete v sekci podpora - doporučená nastavení

PŘEDNÍ RADAR: ON/OFF
ZADNÍ RADAR: ON/OFF (zapněte pouze v případě, že jsou k Vašemu GENEVO PRO II připojeny dvě antény).

CITLIVOST:

SNÍŽENÁ CITLIVOSTI:

UŽIV. CITLIVOSTI:

UŽIVATELSKÁ RYCHLOST NÍZKÁ:

UŽIVATELSKÁ RYCHLOST VYSOKÁ:

MIN RYCHLOST:

NASTAVENÍ PŘEDNÍ ANTÉNY

NASTAVENÍ ZADNÍ ANTÉNY

Následující nastavení lze uplatnit zvlášť pro přední i zadní anténu (pokud je v používaní).

K PÁSMO: NARROW/WIDE/OFF

K FILTR: HIGH/LOW/OFF

KA PÁSMO:

KA PÁSMO 34.0: ON/OFF

KA PÁSMO 34.3: ON/OFF

KA PÁSMO 34.7: ON/OFF

KA PÁSMO 35.5: ON/OFF

KA FILTER: HIGH/NORMAL/OFF

MRCD*: ON/OFF

MRCT*: NARROW/WIDE/OFF

MR FILTER*: HIGH/LOW/OFF

GATSO RT3*: ON/OFF

GATSO RT4*: ON/OFF

PR: ON/OFF

PD*: ON/OFF

REDFLEX (BETA)*: ON/OFF

LASER: ON/OFF - Při zvolení „ON“ se otevřou další možnosti nastavení volitelného příslušenství.

*Detekovat tyto radary je možné pouze s připojenou anténou GENEVO HDM+.
Detekce dalších typů radarů je možná díky aktualizaci firmwaru, která umí rozšiřovat schopnosti vašeho zařízení. Aktuální seznam všech radarů najdete na www.genevo.com/radars

NASTAVENÍ LASEROVÉ OCHRANY

LASER OCHRANA:

PARKOVACÍ ASISTENT: ON/OFF (Při výběru ALP/FF).

OCHRANA: OFF/POUZE DETEKCE/0-9S/NEOMEZENĚ

TYP LASERU: OFF/TEXT A ZVUK/POUZE TEXT

NASTAVENÍ HLÁŠENÍ GPS BODŮ

GPS DETEKCE: 250m/350m/450m

PŘEKROČENÍ: -5 km/h až (+15 km/h)

STACIONÁRNÍ RADAR: ON/OFF

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ: ON/OFF

KAMERA NA ČERVENOU: ON/OFF

MOBILNÍ HLÍDKY: ON/OFF

VLASTNÍ BOD: ON/OFF

POTLAČENÍ MÍSTA FALEŠNÉHO POPLACHU:

PŘIDÁNÍ VLASTNÍHO GPS BODU:

OSTATNÍ INFORMACE V MENU

Tato sekce obsahuje kontakty, informace o verzi firmwaru, databáze, sériového čísla v zařízení a další.


SPEEDMETER (UKAZATEL RYCHLOSTI)

Tato funkce slouží k legalizaci zařízení v zemích, kde je používání radarových detektorů zakázáno. Detektor přestane upozorňovat na radary a lasery. Na displeji se objeví pouze vaše aktuální rychlost a v menu zmizí veškeré možnosti nastavení radarové a laserové detekce. Při vstupu do radarového podmenu budete upozorněni na deaktivované funkce.

Pro aktivaci, při zapnutém detektoru podržte zároveň tlačítka “Ovládání jasu” a “Nastavení citlivosti” po dobu 5 vteřin. Na displeji se zobrazí možnost SPEEDMETER 1, držíte-li tlačítka déle, zobrazí se výběr druhého režimu SPEEDMETER 2, s klasickým zobrazením displeje.

Pro opětovnou deaktivaci funkce speedmeter je nutné detektor aktualizovat obvyklým způsobem a všechny funkce budou opět plně funkční.


AKTUALIZACE DATABÁZE

Aktualizaci GPS databáze doporučujeme provádět jednou měsíčně.
Detektor lze aktualizovat dvěma způsoby:

Na těchto stránkách najdete také nápovědu jak přístroj aktualizovat a formulář k odběru novinek. Budeme Vás tak informovat o každé nově vydané aktualizaci.


SCHÉMA ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY GENEVO PRO II

schema zapojení GENEVO PRO II schema zapojení GENEVO PRO II

řídící jednotka GENEVO PRO II

A) ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA GENEVO PRO II

Jednotka se většinou umísťuje k pojistkové skříňce nebo do prostoru nad pedály, případně ke kabeláži pomocí stahovacích pásků nebo přilepením na volnou plochu pomocí oboustranné lepicí pásky. Propojení jednotlivých komponentů je zřejmé dle popisu na řídící jednotce nebo dle schématu propojení. Vše je jednoduše proveditelné pomocí zasouvacích konektorů. Při propojování jednotlivých komponentů sady dávejte velký pozor, abyste všechny konektory zapojili do patřičných zdířek! Dále dbejte na umístění jednotky tak, aby nebyl reproduktor na vrchní straně jednotky zakrytý.

B) DISPLEJ

Ovládací displej se montuje do kabiny vozidla dle Vašeho uvážení pomocí oboustranných lepicích štítků nebo pomocí magnetické destičky. Doporučujeme displej umístit tak, abyste k němu měli snadný přístup, například k zapalování vozidla.

C) GPS ANTÉNA

GPS anténu upevněte pomocí vhodného tmelu nebo oboustranné lepicí pásky tak, aby byla zajištěna přímá viditelnost antény na oblohu. Pokud GPS anténu umisťujete skrytě pod přístrojovou desku, nebo za přední nárazník, nesmí být anténa zastíněna kovovými prvky (pozor na pokovená a vyhřívaná čelní skla). Funkci GPS antény si můžete ověřit na displeji. Pokud ikona GPS bliká, anténa nemá spojení se satelity. Pokud ikona GPS svítí bez přerušování, anténa správně přijímá GPS signál. První aktivace antény může trvat až 5 minut.

D) REPRODUKTOR

Signalizační reproduktor umístěte ve spodním prostoru nohou na straně řidiče nebo spolujezdce. Umístění je třeba volit v kontextu zajištění dostatečné hlasitosti signalizací z reproduktoru.

E) RADAROVÁ ANTÉNA HD+ / HDM+

Anténa radarového modulu je extrémně jemné a citlivé zařízení zachycující signály, které vysílá radar. Proto je výběr místa pro její instalaci rozhodující, pro zaručení správné funkčnosti a dobré citlivosti.

Anténa se instaluje do přední části vozu, většinou do plastového nárazníku nebo za přední mřížku před chladič vozidla tak, aby šipka na anténě směřovala dopředu, případně, jedná-li se o zadní anténu, musí šipka směřovat proti směru jízdy. Ideální je umístit anténu do průduchu nárazníku ve výšce 30–50 cm nad vozovkou a na místo, kde anténa nebude vidět z vnějšku automobilu (do podběhu, za plast k mlhovkám apod.). Pokud se rozhodnete anténu namontovat tak, že nárazník kryje přední část antény, přesvědčte se, zda není v nárazníku kovová výztuha nebo jiný kov (např. pochromování), který by anténu částečně nebo úplně odstínil. Vždy instalujte anténu do vertikální polohy „na stojato“, kdy má anténa pro použití v ČR a SK maximální citlivost a signalizuje minimum falešných poplachů.

Dále je potřeba dodržet co největší vzdálenost antény od tepelných zdrojů, například chladiče motoru a klimatizace, od kterých se anténa může zahřívat. V případě nedodržení dostatečné vzdálenosti nebude zaručena správná funkčnost a vlivem zvýšené teploty může dojít k přehřátí antény.

F) ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA LASEROVÉHO SYSTÉMU

Řídící jednotka se instaluje do interiéru vozidla pod polstrování nebo pod palubní desku dle vašeho uvážení, ovšem pouze tam, kde nepřijde do styku s vodou. Poznámka: 1A pojistka je umístěna v řídící jednotce zařízení. Pokud požadujete dodatečnou pojistku, může být nainstalována externě na kabeláži (není nutné). Poté propojte laserový modul komunikačním kabelem s hlavní jednotkou PRO II (označeno „Laser“, na laserovém modulu označeno „C“). K jednotce laserového modulu následně připojte senzory, do zásuvek „F“ připojte přední senzory, pokud máte i zadní senzory, připojte je do zásuvek „R“.

G) LASEROVÉ SENZORY

Venkovní senzory mohou být namontovány v přední masce vozidla nebo nad nárazníkem, případně také v zadní části vozidla. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste v průběhu instalace nepoškodili kabel nebo konektor (poškození kabelu či odstranění konektoru vede k zániku záruky). Pro zajištění lepšího vzhledu vozidla je možno pro zakrytí čidel použít speciální neprůhledné plexisklo „Perspex“. Více informací se dozvíte u vašeho prodejce. K protažení kabelu do prostoru kabiny řidiče použijte originální vývodku s kabely. Pokud v ní není dostatečné místo k protažení, je nutno navrtat potřebný otvor a tím protáhnout koncový konektor s kabelem. Při vrtání otvoru zachovejte maximální opatrnost tak, abyste nepoškodili okolní kabeláž, případně jinou část vozidla! Při protahování dávejte pozor také na poškození koncového konektoru!

Po protažení kabelu je nutné otvor zajistit vhodným, např. silikonovým, tmelem, abyste zabránili pronikání vlhkosti do vozidla. Zkontrolujte kabel, zda je tak dlouhý, aby dosáhl do požadované polohy. Kabel u čidla měří 1 metr a kabel, kterým se čidlo spojuje s řídící jednotkou laserového modulu, je dlouhý 4 metry. Celkem 5 metrů kabelu může být prodlouženo prodlužovacím kabelem (volitelné příslušenství) o dalších 2,5 metru.

Při spojení kabelů použijte na dané místo smršťovací pásku pro docílení vlhkotěsnosti. Pro smrštění smršťovací pásky použijte horký vzduch nebo zapalovač. Přiloženou oboustrannou lepicí páskou připevněte senzor v držáku do požadované pozice, která nabízí čistý výhled dopředu nebo dozadu. Je-li to zapotřebí, můžete držák dodatečně ohnout do požadované pozice. Ujistěte se, že je senzor dostatečně upevněn, aby vydržel vibrace při jízdě. Dále se ujistěte, že je senzor ve vodorovné poloze (použijte přiloženou vodováhu) a míří přímo před / za vozidlo.


OPERAČNÍ FREKVENCE

GPS: SiRF STAR IV
Ka narrow: 34,0 GHz, 34,3 GHz, 34,7 GHz, 35,5 GHz (±120 MHz)
Ka wide: 33,4 GHz – 36,0 GHz
K narrow: 24,125 GHz (±70 MHz)
K wide: 24,125 GHz (±150 MHz)
Laser: 904 nm
Pulsní radary (PR): Vizir, Iskra, atd.
3D radary s HDM+ anténou:
MultaRadar: CD/CT
GATSO: RT3/RT4
Stalker Phodar (PD)
Redflex (BETA)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Operační teplota: -20 °C až +85 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +85 °C
Operační napětí: 11 – 24 V DC
Spotřeba energie: 250 mA normal, 330 mA max (při 12 V)
Rozměry řídící jednotky: 110 mm x 54 mm x 20 mm
Rozměry displeje: 75 mm x 31 mm x 18 mm
Příkon: 3,96 W
Polarita konektoru: Kladná
Pojistka napájení: F2A/250V


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Montáž zařízení doporučujeme provádět pouze výrobcem proškolená montážní střediska. Pro informace o dostupných servisních střediscích kontaktujte Vašeho prodejce.

Země s omezením uvádění zařízení do provozu, nebo se specifickými požadavky pro povolení k použití:
AT, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, IR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SK

Před použitím přístroje zkontrolujte legislativu v místě užití. Pokud si přejete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, kontaktujte prosím svého prodejce nebo dodavatele pro další informace.
Přístroj používejte pouze v souladu s uživatelským manuálem. Poškozený přístroj nikdy nepoužívejte!


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce, společnost GENEVO s.r.o, tímto prohlašuje, že zařízení GENEVO PRO II splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na: www.genevo.com/en/e-pro.pdf


HOMOLOGACE, ATEST MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

GENEVO PRO II je homologované pro montáž do vozidel podle předpisu č.10 pod schválením č E8*10R06/01*12986*00. GENEVO PRO II je schválené pro provoz na pozemních komunikacích atestem 8SD.


VYSVĚTLIVKY

Radarová pásma: K měření rychlosti se používají různá radarová pásma, nejčastěji Ka, K, nebo novější MultaRadary a GATSO radary, které mají extrémně nízký vysílací výkon a jsou tak hůře detekovatelné. V každém státě se používají jiná pásma a frekvence, proto je nezbytné mít v každém státě správně nastavený detektor. V České republice se při měření radarem používá pouze Ka pásmo. K pásmo využívají např. informační tabule, které zobrazují rychlost při vjezdu do obcí a neslouží k represi řidičů. Doporučená nastavení do sousedních států najdete v sekci podpora - doporučená nastavení/

  • Ka: V ČR jediné používané pásmo k měření rychlosti.
  • K: Nejpoužívanější pásmo vůbec, používané mj. u automatických dveří benzinových stanic a obchodů, adaptivních tempomatů apod. Zařízení pracující v K pásmu způsobují falešné poplachy, jejich kvalitní filtrace je proto zásadní. V České republice může zůstat zcela vypnuté.
  • X: Stále méně používané pásmo, využívané jen v některých zemích východní Evropy.
  • MultaRadary CD/CT: Moderní radary používané na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, či Islandu.
  • DAHUA: Radary s extrémně nízkým vyzařováním založené na 3D modulovaném K pásmu.
  • GATSO radary: Moderní radary, které mohou mít stacionární i mobilní formu. Používají se v Nizozemsku, Belgii, Francii, Velké Británii, Slovinsku, Litvě a ve Finsku. Dělí se na RT2/RT3/RT4 – vyšší číslo znamená modernější verzi. Detekce těchto radarů je možná pouze nejmodernějším a nejcitlivějším detektorem.
Narrow: Zúžená pásma. V zúženém pásmu jsou detekovány frekvence specifické části pásma pro zvýšení citlivosti a eliminaci falešných poplachů.

Wide: Širokopásmový režim naproti tomu prohledává např. celé Ka pásmo 33,4 GHz až 36,0 GHz. Toto nastavení je v ČR nevhodné, neboť zkracuje detekční vzdálenost a zvyšuje množství falešných poplachů.

Filtry a falešné poplachy: Pro správnou funkčnost detektoru je zcela zásadní filtrace nežádoucích radarových signálů z jiných zdrojů, než jsou policejní radary (např. adaptivní tempomaty moderních vozidel), aby detektor hlásil opravdu jen skutečné hrozby. Nastavení filtrů je dále zmíněno v návodu na straně 7 (NASTAVENÍ HLÁŠENÍ POPLACHŮ).

Laserové měření: Laserové měření rychlosti spočívá ve vysílání a zpětném příjmu paprsku elektromagnetických vln o vlnových délkách v oblasti blízké spektru infračerveného záření. Neměří kontinuálně, signál je vysílán jen po velmi krátkou dobu a téměř nedochází k rozptylu paprsku po odrazu, proto je velmi obtížné odhalit měření s předstihem. Jedinou stoprocentně účinnou ochranou je laserová rušička. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

GPS: GPS anténa zajišťuje detekce i takových měření, která nevysílají žádný signál. Mezi ně patří úseková měření, stacionární radary (indukční smyčky) nebo „kamery na červenou“. Vše přidáváme průběžně do GPS databáze stacionárních hrozeb – na vás zbývá jen detektor průběžně aktualizovat.