Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.

GENEVO MAX

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MAX

GRATULUJEME K ZAKOUPENÍ SVĚTOVĚ NEJPOKROČILEJŠÍHO RADAROVÉHO DETEKTORU GENEVO MAX.

HLAVNÍ FUNKCE VAŠEHO DETEKTORU GENEVO MAX

Zařízení GENEVO MAX je nejmodernějším modelem z rodiny přenosných detektorů GENEVO. Je určeno především k ochraně řidiče před zbytečnými pokutami za překračování povolené rychlosti díky spolehlivé detekci:

HORIZONÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ UCHYCENÍ

V jednotlivých zemích se polarizace (vertikální / horizontální) policejních radarů liší. Nejlepší detekce získáte s uchycením ve stejné pozici. V ČR a v sousedních zemích doporučujeme používat vertikální uchycení.

POKROČILÉ FUNKCE

INTERPRETACE POPLACHŮ

Při radarovém poplachu detektor zobrazí vizuální upozornění na displeji, hlasově upozorní na pásmo, ve kterém přijímá signál a intenzitou přerušovaného tónu (pípáním) vyjádří sílu přijímaného signálu.
Síla signálu má devět úrovní intenzity. GPS body jsou hlášeny slovně, například "stacionární radar".


RYCHLÝ PRŮVODCE


POLOŽKY HLAVNÍHO MENU

(modře je zvýrazněno doporučené nastavení pro ČR)

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

DISPLEJ: Nastavení zobrazovaných informací na pravé straně displeje:

ČAS: Nastavení místního časového pásma.

TLAČÍTKO USER: Uživatelské tlačítko na napájecím kabelu, lze nastavit na následující funkce:

STARTOVACÍ ZNĚLKA: ON/OFF

GPS STATUS: ON/OFF. Oznámení stavu připojení/odpojení GPS.

UPOZORNĚNÍ: Nastavení typu poplachů.

AUTO HLASITOST: ON/OFF

K TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
KA TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
MD TÓN:1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
MT TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
G3 TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
G4 TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
PR TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
PH TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
RF TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
DH TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.
LASER TÓN: 1-15 - Nastaví zvukový tón upozornění.

AUTO ZTIŠENÍ: ON/OFF. Automaticky sníží hlášení poplachu po 5 vteřinách.

POHYBOVÝ SENZOR: OFF/RYCHLÝ/POMALÝ/NORMAL

JEDNOTKY: METRICKE/IMPERIALNI

JAZYK: ČESKY/ENGLISH

PROŠLÁ AKTUALIZACE: ON/OFF

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ: Vrátí detektor do továrního nastavení.

SMAZAT VLASTNÍ BODY: Smaže všechny vlastní body.

SMAZAT MÍSTA FP: Smaže všechna místa falešných poplachů.

NASTAVENÍ HLÁŠENÍ POPLACHŮ

Doporučená nastavení do sousedních států najdete v sekci podpora - doporučená nastavení/

RADAR: ON/OFF

CITLIVOST:

CITY:

ACITY (AUTO CITY):

ACITY (AUTO CITY) RYCHLOST:

MIN RYCHLOST:

K PÁSMO: NARROW/WIDE/OFF

K FILTR: HIGH/LOW/OFF

KA PÁSMO:

KA PÁSMO 34.0: ON/OFF

KA PÁSMO 34.3: ON/OFF

KA PÁSMO 34.7: ON/OFF

KA PÁSMO 35.5: ON/OFF

KA FILTER: HIGH/NORMAL/OFF

MRCD: ON/OFF

MRCT: NARROW/WIDE/OFF

MR FILTER: HIGH/LOW/OFF

GATSO RT3: ON/OFF

GATSO RT4: ON/OFF

PR: ON/OFF

PD: ON/OFF

REDFLEX (BETA): ON/OFF

LASER: ON/OFF

Detekce dalších typů radarů je možná díky aktualizaci firmwaru, která umí rozšiřovat schopnosti vašeho zařízení. Aktuální seznam všech radarů najdete na www.genevo.com/radars

NASTAVENÍ HLÁŠENÍ GPS BODŮ:

GPS DETEKCE: 250m/350m/450m

PŘEKROČENÍ: -5 km/h až +15 km/h (továrně 10 km/h)

STACIONÁRNÍ RADAR: ON/OFF

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ: ON/OFF

KAMERA NA ČERVENOU: ON/OFF

MOBILNÍ HLÍDKY: ON/OFF

VLASTNÍ BOD: ON/OFF

POTLAČENÍ MÍSTA FALEŠNÉHO POPLACHU:

PŘIDÁNÍ VLASTNÍHO GPS BODU:

OSTATNÍ INFORMACE V MENU

Tato sekce obsahuje kontakty, informace o verzi firmwaru, databáze, sériového čísla v zařízení a další.

SPEEDMETER (UKAZATEL RYCHLOSTI)

Tato funkce slouží k legalizaci zařízení v zemích, kde je používání radarových detektorů zakázáno. Detektor přestane upozorňovat na radary a lasery a displej zobrazí pouze vaši aktuální rychlost. V menu zmizí možnosti nastavení radarové a laserové detekce.

Pro aktivaci Speedmeteru, při zapnutém detektoru podržte zároveň tlačítka “ovládání jasu” a “zvýšení hlasitosti” po dobu 3 vteřin.

Na displeji se zobrazí možnost SPEEDMETER 1, držíte-li tlačítka déle, zobrazí se výběr druhého režimu SPEEDMETER 2, s klasickým zobrazením displeje. Pro deaktivaci funkce Speedmeter je nutné detektor aktualizovat obvyklým způsobem a všechny funkce budou opět plně funkční.


AKTUALIZACE DATABÁZE

Aktualizaci GPS databáze doporučujeme provádět jednou měsíčně.
Detektor lze aktualizovat dvěma způsoby:

Na těchto stránkách najdete také nápovědu jak přístroj aktualizovat a formulář k odběru novinek. Budeme Vás tak informovat o každé nově vydané aktualizaci.


OPERAČNÍ FREKVENCE

GPS: GPS, GLONASS, Galileo a QZSS
Ka narrow: 34,0 GHz, 34,3 GHz, 34,7 GHz, 35,5 GHz (±120 MHz)
Ka wide: 33,4 GHz – 36,0 GHz
K narrow: 24,125 GHz (±70 MHz)
K wide: 24,125 GHz (±150 MHz)
Laser: 904 nm
Pulzní radary (PR): Vizir, Iskra, atd.
3D Radary:
MultaRadar: CD/CT
GATSO: RT3/RT4
Stalker Phodar (PD)
REDFLEX (beta)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Operační teplota: -20 °C až +85 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +85 °C
Operační napětí: 11 – 24 V DC
Spotřeba energie: 250 mA normal, 330 mA max (při 12 V)
Rozměry: 101 mm × 68 mm × 33 mm
Příkon: 3,96 W
Polarita konektoru: Kladná
Pojistka napájení: F2A/250V


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Doporučujeme nainstalovat zařízení pomocí přiloženého držáku s přísavkou na čelní sklo tak, aby vám nebránilo ve výhledu. Zařízení lze umístit i na jiné místo s dobrým příjmem signálu GPS, pokud je bezpečně upevněno, aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu. Zařízení musí být napájeno pomocí dodávaného 12 V kabelu (zapojením do 12 V zásuvky ve vozidle). Konektor zapojte do příslušně označené zástrčky na zařízení.

Země s omezením uvádění zařízení do provozu, nebo se specifickými požadavky pro povolení k použití:
AT, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, IR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SK

Před použitím přístroje zkontrolujte legislativu v místě užití. Pokud si přejete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, kontaktujte prosím svého prodejce nebo dodavatele pro další informace.
Přístroj používejte pouze v souladu s uživatelským manuálem. Poškozený přístroj nikdy nepoužívejte!


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce, společnost GENEVO s.r.o, tímto prohlašuje, že zařízení GENEVO MAX splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na: www.genevo.com/en/ce-max.pdf


VYSVĚTLIVKY

Radarová pásma: K měření rychlosti se používají různá radarová pásma, nejčastěji Ka, K, nebo novější MultaRadary a GATSO radary, které mají extrémně nízký vysílací výkon a jsou tak hůře detekovatelné. V každém státě se používají jiná pásma a frekvence, proto je nezbytné mít v každém státě správně nastavený detektor. V České republice se při měření radarem používá pouze Ka pásmo. K pásmo využívají např. informační tabule, které zobrazují rychlost při vjezdu do obcí a neslouží k represi řidičů. Doporučená nastavení do sousedních států najdete v sekci podpora - doporučená nastavení/

  • Ka: V ČR jediné používané pásmo k měření rychlosti.
  • K: Nejpoužívanější pásmo vůbec, používané mj. u automatických dveří benzinových stanic a obchodů, adaptivních tempomatů apod. Zařízení pracující v K pásmu způsobují falešné poplachy, jejich kvalitní filtrace je proto zásadní. V České republice může zůstat zcela vypnuté.
  • X: Stále méně používané pásmo, využívané jen v některých zemích východní Evropy.
  • MultaRadary CD/CT: Moderní radary používané na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, či Islandu.
  • DAHUA: Radary s extrémně nízkým vyzařováním založené na 3D modulovaném K pásmu.
  • GATSO radary: Moderní radary, které mohou mít stacionární i mobilní formu. Používají se v Nizozemsku, Belgii, Francii, Velké Británii, Slovinsku, Litvě a ve Finsku. Dělí se na RT2/RT3/RT4 – vyšší číslo znamená modernější verzi. Detekce těchto radarů je možná pouze nejmodernějším a nejcitlivějším detektorem.
Narrow: Zúžená pásma. V zúženém pásmu jsou detekovány frekvence specifické části pásma pro zvýšení citlivosti a eliminaci falešných poplachů.

Wide: Širokopásmový režim naproti tomu prohledává např. celé Ka pásmo 33,4 GHz až 36,0 GHz. Toto nastavení je v ČR nevhodné, neboť zkracuje detekční vzdálenost a zvyšuje množství falešných poplachů.

Filtry a falešné poplachy: Pro správnou funkčnost detektoru je zcela zásadní filtrace nežádoucích radarových signálů z jiných zdrojů, než jsou policejní radary (např. adaptivní tempomaty moderních vozidel), aby detektor hlásil opravdu jen skutečné hrozby. Nastavení filtrů je dále zmíněno v návodu na straně 7 (NASTAVENÍ HLÁŠENÍ POPLACHŮ).

Laserové měření: Laserové měření rychlosti spočívá ve vysílání a zpětném příjmu paprsku elektromagnetických vln o vlnových délkách v oblasti blízké spektru infračerveného záření. Neměří kontinuálně, signál je vysílán jen po velmi krátkou dobu a téměř nedochází k rozptylu paprsku po odrazu, proto je velmi obtížné odhalit měření s předstihem. Jedinou stoprocentně účinnou ochranou je laserová rušička. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

GPS: GPS anténa zajišťuje detekce i takových měření, která nevysílají žádný signál. Mezi ně patří úseková měření, stacionární radary (indukční smyčky) nebo „kamery na červenou“. Vše přidáváme průběžně do GPS databáze stacionárních hrozeb – na vás zbývá jen detektor průběžně aktualizovat.