Vyhlásenie týkajúce sa predaja na Slovensko

Nový zákon platný od 1.3.2016 zakazuje uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Z tohto dôvodu vykonávame predaj týchto zariadení iba mimo územia Slovenské republiky. Prípadní záujemcovia samozrejme môžu nákup urobiť mimo územia Slovenské republiky. Podrobné informácie na telefóne.