Laserová pištoľ musí byť ručne obsluhovaná – policajt si vyberie vozidlo, zameria (najčastejšie ŠPZ vozidla) a potom stlačí spúšť. Laser vyšle proti vozidlu impulzy, ktoré sa od vozidla odrážajú späť k laserovej pištoli a tá z rýchlosti návratu impulzov vypočíta rýchlosť vozidla.

Laserová pištoľ je schopná zmerať vozidlo až na vzdialenosť 1 km, ale štandardne sa meria na vzdialenosť 100 – 300 metrov. Vozidlo svetlej farby je pre lasery lepšie merateľné než vozidlo tmavej farby. Technické parametre oboch v SR používaných laserových pištolí sú veľmi podobné.
Radarový detektor dokáže meranie laserom odhaliť, avšak väčšinou neposkytne dostatočný časový priestor pre bezpečné spomalenie. Jedinou 100% ochranou proti laserovému meraniu je laserová rušička.