Ako funguje GPS

17. 01. 2016

Ako funguje GPS v našich detektoroch.

Ako funguje GPS

Niektoré moderné radarové detektory sú vybavené GPS modulom slúžiacim k detekcii inak nedetekovateľných stacionárnych hrozieb, napríklad kamier sledujúcich jazdu na červenú, alebo úsekových meračov rýchlosti. Keď sa s detektorom blížite k bodu, ktorý je uložený v jeho databáze, detektor s GPS Vás včas upozorní tak, aby ste boli schopný včas prispôsobiť svoju jazdu.

Detektor Vám ukazuje tiež vzdialenosť od daného bodu a v úsekovom meraní vám hlási priemernú rýchlosť. Ak nikde okolo vás nie je žiadny z týchto uložených bodov, detektor Vám na displeji zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

GENEVO
Balkán 49, 96001 Zvolen
Slovensko
+421 917 507 600
antiradar@antiradar.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR