HLÁSENIA NEZROVNALOSTÍ V DATABÁZE GENEVO

Databáza radarov, ktorú využívajú produkty Genevo je pravidelne aktualizovaná, avšak môže sa stať, že niektoré body, ktoré by mali byť hlásené v databáze chýbajú, alebo naopak niektoré miesta prebývajú, pretože radar bol odstránený.

Ak nám chcete pomôcť udržať databázu radarov 100% aktuálnu, môžete sa stať spolutvorcom.
Navyše za každé úplné (použiteľné) nahlásenie získate bezplatnú aktualizáciu vášho Geneva na jeden rok.

Ak viete o nejakom mieste, ktoré v databáze chýba, prebýva, alebo nie je zadané správne, prosím informujte nás.Ako zaslať hlásenie o chybe v databáze?

  • Uistite sa, že databáza, ktorú používate vo vašom zariadení, je aktuálna a potom nám jednoducho pošlite email na adresu info@genevo.com. Prosím snažte sa vyplniť všetky nasledujúce položky:

  • Typ hlásenia (radar, kamera na červenú, úsekové meranie …)
  • Popis chyby (chýba, prebýva, nesprávna poloha …)
  • Umiestnenie bodu (najlepšie GPS súradnice)
  • Fotografie / Video (pre jednoduchšie objasnenie)
  • Sériové číslo vášho detektora (pre získanie bezplatných aktualizácií)

  • Ďakujeme – Tím Genevo