Reporting Genevo Database Inconsistency

Baza danych wykorzystywana przez produkty Genevo jest regularnie aktualizowana, ale może się zdarzyć, że brakuje niektórych punktów POI lub radar został usunięty.

Możesz wnieœć swój wkład, aby pomóc nam utrzymać bazę danych radarów w 100%.
Ponadto za każdy pełny (użyteczny) raport otrzymasz DARMOWĄ aktualizację Bazy danych Genevo na okres jednego roku.

Jeœli znasz jakieœ miejsce w bazie, które powinno zostać dodane, usunięte lub edytowane, poinformuj nas o tym.


JAK WYSŁAC RAPORT?

Upewnij się, że baza danych w Twoim urządzeniu jest aktualna, a następnie wyœlij wiadomoœć e-mail na adres: sales@genevo.com
Spróbuj wypełnić wszystkie poniższe pozycje.:

  • Rodzaj punktu (fotoradar, kamera na czerwonym œwietle, pomiar odcinkowy ...)
  • Opis błędu (brak, należy dodać, niewłaœciwa pozycja ...)
  • Punkt lokalizacji (najlepsze współrzędne GPS)
  • Zdjęcia / wideo (łatwiejsze do wyjaœnienia)
  • Numer seryjny wykrywacza (aby uzyskać bezpłatne aktualizacje)

Dziękujemy - Genevo Team